STEC: grondprijzen voor bedrijven blijven stijgen

Voor 2022 verhoogde 55% van de gemeenten de grondprijs voor bedrijventerreinen. Gemiddeld steeg de grondprijs met 3,0% tegenover 1,7% in 2021. Voor 2023 verwacht 45% van de gemeenten de grondprijs te verhogen met gemiddeld 2% (vooral bij de kleinere gemeenten). Dat blijkt uit de nieuwe benchmark van STEC.

De vraag naar locaties voor bedrijvigheid is aanhoudend groot. De druk op bedrijventerreinen in de (binnen)steden, maar ook aan de randen van de stad en de kleinere gemeenten is groot. Dit komt zowel door de grote vraag naar als het beperkte (nieuwe) aanbod aan bedrijfslocaties. Strengere regelgeving (denk aan PFAS en stikstof en het tegengaan van verdozing van het landschap) zorgt voor een beperkte toevoeging of uitbreiding van het areaal aan bedrijfslocaties. STEC ziet dat in veel gemeenten hogere transactieprijzen in de markt worden gerealiseerd dan op basis van het gemeentelijk grondprijsbeleid verwacht kan worden.

Het aandeel gemeenten dat beschikt over grondposities voor bedrijven verschilt naar de omvang van de gemeente: 50% van de kleine gemeenten oplopend tot 93% van de G40-gemeenten. Dit ligt voor heel Nederland op 76%. 

Gemeenten handelen nog niet naar de omslag in met name de woningmarkt, aldus Stec Groep, dat gemeenten oproept de effecten van koopkrachtdaling, rentestijging en bouwkostenstijging niet te onderschatten. Ook het nieuwe woonbeleid van het Rijk, onder andere gericht op een gereguleerde middenhuur, heeft forse invloed op de haalbaarheid van nieuwbouwontwikkelingen.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW