STEC luidt noodklok over beschikbaarheid ruimte voor bedrijvigheid

Er is een nijpend tekort aan beschikbare en courante bedrijfsruimte op bedrijventerreinen overal in Nederland. Aanbod en leegstand zijn gezakt tot 3,8% van de voorraad en op bedrijventerreinen zelfs naar een recorddieptepunt van 1,8%. Gemeenten zijn er bovendien nog veel te weinig actief mee bezig. Dit blijkt uit de nieuwste ‘Aanbodmonitor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen’ van Stec Groep.

Krapte over de volle breedte

De krapte doet zich volgens Stec voor over de volle breedte: zowel in de stad als in het landelijk gebied en op alle soorten bedrijventerreinen. Daar komt bij dat bijna een op de twee panden die worden aangeboden incourante panden zijn die al langere tijd leeg staan. Denk hierbij aan bedrijfsruimten die slecht scoren op duurzaamheid, maatvoering en ligging. Begin 2022 werd circa 42% van het totale aanbod structureel aangeboden. Bijna een op de twee aangeboden panden staat een jaar of langer leeg.

Energielabel

Het valt STEC op dat panden met een beter energielabel minder vaak en minder structureel worden aangeboden. We merken hierbij wel op dat het aanbodpercentage voor alle categorieën alsnog erg laag is. Uit deze cijfers maakt Stec op dat duurzamere panden aantrekkelijke vestigingsobjecten zijn en daarom minder (lang) worden aangeboden op bedrijventerreinen.

Ruimtevraag blijft hoog

De ruimtevraag op bedrijventerreinen blijft naar verwachting hoog door trends als energietransitie, circulaire economie en de forse verstedelijkingsopgaven. Een dalend leegstandsniveau betekent dat het voor ondernemers steeds moeilijker wordt om geschikte ruimte te vinden om uit te breiden of te verhuizen. Hierdoor worden bedrijven in hun groei geremd.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW