Best paper award VLW2023 voor data delen in de containerketen

Tijdens de VLW2023 is de best paper award uitgereikt voor de paper over data delen in de containerketen van Marijn van Adrichem, Lori Tavasszy, Arjan van Binsbergen, Anneke Zuiderwijk, Pieter de Waard en Jaco van Meijeren.

Datagedreven werken wordt in de containersector steeds vaker toegepast voor het verbeteren van de logistieke processen. Echter, niet alle partijen willen hier zonder meer toe over; deels vanwege conflicterende doelen en belangen, maar ook door de zeer competitieve aard van de transportmarkt.

De paper heeft als doel om de meest kansrijke vormen van datadelen te identificeren die passen bij de aard van de transportsector, de beschikbaarheid van data en de wensen van de diverse actoren. Hierbij wordt het perspectief van inter-organizational data governance aangenomen, wat zich richt op mogelijke aansturingsvormen van datadelen.

Op basis van een case study gericht op de keten van containers in de haven van Rotterdam wordt een nieuw raamwerk opgesteld voor drie vormen van datadelen:

  1. het top-down reguleren van datadelen
  2. het marktgewijs in- en verkopen van data
  3. data uitwisselen voor andere data.

De drie vormen van data delen kunnen worden ingezet afhankelijk van de context, aansturingsvorm en beloning.

Reguleren betekent dat datadelen afgedwongen wordt. Hiermee wordt de potentie van datadelen benut door een gelijk speelveld te creëren, het is hierdoor wel moeilijker om als partij zich te onderscheiden van de concurrentie.

Het vermarkten van data richt zich meer op de commerciële waarde van data. Datadelen wordt in zo een geval gecompenseerd waardoor eventuele barrières van de dataverstrekker worden afgedekt. Nadeel is alleen dat de datagebruiker voor deze data moet betalen en dus afhankelijk is van de dataverstrekker die de prijs bepaalt.

Data-voor-data gaat uit van het verbeteren van de keten of een samenwerking tussen partijen met het idee dat beide partijen baat heb bij datadelen. Beide partijen hebben in dit geval waardevolle data voor elkaar.

Het raamwerk is opgesteld op basis van een synthese van literatuur en interviews en een workshop met partijen uit de haven. Welke vorm van datadelen het beste is, hangt af van de context, de aansturingsvorm en de beloning; er is niet één beste oplossing voor alle situaties.

Het raamwerk kan logistieke partijen helpen bij het opzetten van nieuwe datasamenwerkingen, bij het bepalen van hun digitale rol binnen de keten en bij het openen van discussies.

Bron: VLW

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW