Is de logistieke sector voldoende klimaatgeletterd?

Afgelopen vrijdag was ik met collega’s van het HvA COE CityNetZero te gast bij KNMI in De Bilt. Een warm en inspirerend bezoek. Goede basis- en op maat gemaakte informatie over klimaat en klimaatverandering is hard nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de klimaattransitie die ook de logistieke sector gaat raken. Daaraan werkt het KNMI.

Klimaatscenario’s en de logistieke sector

Op 9 oktober 2023 komt KNMI met nieuwe klimaatscenario’s. Het mag niemand verbazen dat dat geen optimistische boodschap wordt. En dat die klimaatscenario’s ook impact op de logistieke bedrijfsvoering gaan hebben. Maar, weten we eigenlijk wel genoeg over de impact?

  1. Voor de logistieke sector betekenen de nieuwe klimaatscenario’s een onvermoeibare inzet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen binnen scope 1, 2 en 3. Daar moet echt het gas op.
  2. De sector moet zich voorbereiden op de impact die klimaatverandering de komende 10 tot 20 jaar heeft. De kwetsbaarheid van logistieke faciliteiten, onzekerheden in energievoorziening (en energieprijzen), de beschikbaarheid van water en veranderende wereldwijde sourcing. In het kader van CSDR-regels moeten bedrijven die risico’s verplicht in kaart gaan brengen.
  3. Benut ook de kansen die er zijn met klimaatverandering. De volatiliteit in supply chains is enorm; wie kent er nog rust, reinheid en regelmaat? Gaan er maar aan staan. Welke kansen biedt slim inspelen op deze volatiliteit? Welke kennis moeten we daarvoor in huis halen?

Klimaatgeletterheid

Op 11 september is het congres van de Topsector Logistiek. Ik verwacht dat klimaatadaptie hoog op de agenda staat. Niks doen is echt geen optie:

  • Kennen we de belangrijkste principes van het klimaatsysteem?
  • Weten we hoe en waar wetenschappelijk betrouwbare data en informatie over klimaat te vinden?
  • Hoe communiceren we binnen onze sector over klimaat en klimaatverandering?
  • Zijn we in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen over zaken die door klimaat worden beïnvloed of die het klimaat beïnvloeden?

Als Topsector Logistiek moeten we zorgen dat we klimaatgeletterd worden. Het is van groot belang dat verdere klimaatopwarming wordt tegengegaan. Toch verloopt de ontwikkeling en de implementatie van beleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren moeizaam. Een gebrek aan draagvlak voor klimaatmaatregelen, te weinig klimaatkennis, of onzekerheid over hoe om te gaan met een veranderend klimaat zijn mogelijke oorzaken. Daarop moeten we ons voorbereiden. En sneller dan we soms willen.

Uit literatuuranalyse door TIAS student naar duurzame magazijnen blijkt dat het voorbereid zijn op klimaatverandering bij nog niet bij een van de vijf onderzoeken op het netvlies staat. Dat zal in de praktijk niet anders zijn.

Bron: onderzoek Lars van Grasstek

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW