Kan publieke inkoop helpen bij het verduurzamen van stadslogistiek?

De gemeente Amsterdam heeft een beleidskader voor het verduurzamen van alle verkeer en vervoer in de stad. De gemeentelijke inkoop en aanbesteding van facilitaire goederen en diensten kan de visie en het beleid voor zero emissie transport en de logistieke structuur helpen vormgeven. 

Een nieuwe rapport beschrijft de resultaten van de verkenning die is gemaakt van de inkoopprocessen van facilitaire goederen en diensten. Het accent in deze verkenning ligt op goederenvervoer en logistieke hubs binnen facilitaire contracten, maar er worden ook conclusies en aanbevelingen belicht voor personenvervoer. Het rapport is tot stand gekomen door gesprekken met betrokken personen binnen en buiten de gemeente Amsterdam en aan de hand van publicaties over stadslogistiek.

 

Conclusies

De conclusies van het rapport zijn:

  1. Het beleidskader van Amsterdam voor verduurzaming van verkeer en vervoer biedt een goede basis om duurzame stadslogistiek op te nemen in contracten en daarmee in aanbestedingen. 
  2. Het is mogelijk om aan de hand van verschillende concrete ambitieniveaus zero emissie belevering uit te vragen in aanbestedingen. 
  3. Logistieke hubs hebben de potentie om verkeersbewegingen te reduceren, maar slechts als er: voldoende volume is van verschillende soorten goederen om te bundelen en er een hoge urgentie is om minder of schoner te rijden, zoals zero emissie vervoer. Bij lage volumes kan een logistieke hub averechts werken voor de efficiëntie van de route die de transporteur rijdt. Bovendien is hub-dienstverlening bij een laag volume relatief kostbaar. 
  4. Het vanuit de gemeente sturen met verkeersbesluiten in een gebied, zoals gewichtsbeperkingen of venstertijden, geeft een stimulans voor het verduurzamen van de logistiek ter plaatse.

Aanbevelingen 

Neem zero emissie personen- en goederenvervoer op in de contracten voor levering van facilitaire goederen en diensten. Dit stimuleert schoon vervoer en is voorlopig – de komende jaren – een incentive voor het ontstaan van een efficiëntere logistieke structuur. Hiervoor worden ambitieniveaus en concrete tekstvoorstellen voor aanbestedingen aangereikt. 

Neem transport via een logistieke hub in contracten op als onderdeel van de leveringen, indien het soort goederen dat toelaat en er een voldoende groot volume is. Zoek tegelijkertijd samenwerking met andere inkoopcategorieën en andere organisaties om het volume van de goederen op een hub verder te vergroten en de hub efficiënt en rendabel te maken. 

Alleen als voldoende volume is georganiseerd, kan het zinvol zijn om een transport via een hub verplicht te stellen in het contract. 

Schrijf als gemeente zelf geen locatie van een hub voor en besteed geen hub-dienstverlening apart aan. Laat de verantwoordelijkheid voor levering tot de afleverlocatie bij de leverancier. 

Start een verdere verkenning naar de mogelijkheden van samenwerking van de gemeentelijke inkoopcategorieën en samenwerking met andere inkopende partijen in Amsterdam. Om zo het volume te vergroten en daarmee de stadslogistiek efficiënter en schoner te laten verlopen. Dit sluit aan bij de Amsterdamse hubvisie voor de logistieke keten. 

Overweeg een perceelindeling waarmee efficiënt transport wordt bereikt, zoals een geografische indeling of een onderscheid tussen locaties met grote en kleine volumes goederen (grote volumes rechtstreeks aanleveren, kleine volumes gebundeld aanleveren).

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW