Koester de taxi

Taxichauffeurs in Amsterdam zijn boos. Met de vele afsluitingen in de binnenstad, het verdwijnen van steeds meer taxistandplaatsen, oneerlijke concurrentie, lage tarieven voor Aanvullend Openbaar Vervoer bij aanbesteding en een in hun ogen strenge handhaving wordt het werk hun steeds moeilijker gemaakt. Bovendien zijn de chauffeurs bang voor de ‘verplichting‘ van elektrisch rijden, 30 kilometer per uur en ze maken zich zorgen over het beperken van rijden over de tram- en busbaan.

Wethouder gaat praten met taxichauffeurs

Gelukkig gaat wethouder van der Horst binnenkort in gesprek met de taxichauffeurs. Er is nu echt een toekomstvisie nodig voor de taxi in Amsterdam.

Wie neemt nooit een taxi in Amsterdam? Ik regelmatig. Na een nacht werken vind ik het fijn om veilig thuis te worden gebracht. Maar ook mijn bejaarde buurtgenoot die voor controle naar het ziekenhuis moet. Of de toerist die met zware koffers naar Schiphol wil. En maar liefst een op de vijf Amsterdamse huishoudens maakt gebruik van Aanvullende Openbaar Vervoer.

De klanten zijn niet tevreden. In de Taximonitor Amsterdam geven Amsterdammers de taxichauffeurs een 5 als rapportcijfer. De rapportages van de dienst Handhaving en Toezicht over incidenten geven aanleiding tot zorg over de kwaliteit en verstoringen van de openbare orde.

Zelf ben ik wel redelijk tevreden. Boeken met de mobiele app gaat prima. Ik krijg vakbekwame chauffeurs, die de weg kennen en meestal voorkomend zijn. Wat me wel dwarszit, is dat die chauffeurs steeds vaker een eind om moeten rijden vanwege de vele nieuwe afsluitingen in de binnenstad. Maar, ik maak ook mee dat er geen chauffeurs zijn om mijn rit aan te nemen. Na Corona zijn er veel minder taxichauffeurs aan de slag; zeker in de nacht en in de binnenstad.

Autoluw: welke rol kan de taxi spelen?

Bij het autoluw maken van de binnenstad lijkt niet nagedacht over de taxi’s. Ze zijn steeds minder welkom. Sommige chauffeurs durven ons niet meer voor de deur af te zetten vanwege de strikte handhaving. Terwijl de probleemloze beschikbaarheid van taxi’s juist het duwtje was dat ik zelf nodig had om mijn auto definitief de deur uit te doen. Is de taxi niet de ultieme vorm van deelvervoer? Buitenlandse vrienden snappen er soms niks van en voelen zich ten onrechte opgelicht. Het is niet gastvrij en niet klantvriendelijk.

Elk jaar rijden de Amsterdamse taxi’s 150 miljoen kilometers. Hoeveel daarvan zijn onnodige omrijkilometers? Minder afsluitingen, een efficiënter gebruik van straten en tram- en busbanen door taxichauffeurs en goede locaties voor standplaatsen betekenen een betere service, lagere ritprijzen en minder overlast.

Een gezonde taximarkt

Natuurlijk moet er de komende jaren meer gebeuren voor een gezonde taximarkt. Belangrijke thema’s voor het taxibeleid zijn digitale handhaving op verkeersveilig rijgedrag, de aanpak van ondermijning, gerichte handhaving, eerlijke arbeidsvoorwaarden, elektrische voertuigen (waarvoor landelijk beleid overigens nog ontbreekt), het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsdiensten en, niet in de laatste plaats, slimmer omgaan met de ruimte voor taxi’s in de stad.

Met het vaststellen van de Agenda Taxi 2020-2025 in november 2019 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw taxistelsel te bouwen waarbij vier doelen centraal staan: betrouwbaar, veilig, bonafide taxivervoer, in een leefbare stad. Daarvoor heeft de wethouder het ‘Samenwerkingsplatform Taxi 020’ ingesteld. Maar, de uitvoering van het beleid gaat langzaam, veel te langzaam.

15 miljoen taxiritten

Met elkaar maken de 5.000 taxichauffeurs in de regio (in een normaal jaar) 15 miljoen taxiritten per jaar met een economisch belang van 300 miljoen euro (incl. Schiphol, zakelijk vervoer en doelgroepenvervoer). De taxi is een onmiskenbare schakel in de Amsterdamse mobiliteit. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan voor een aantrekkelijke en leefbare stad.

De taxiondernemers, de gemeente en de klanten zijn elkaar ergens kwijtgeraakt in de afgelopen tien jaar. Daarom is een gesprek van de wethouder met chauffeurs een goed moment om het vastgelopen taxibeleid weer op gang te krijgen. Zonder dat beleid blijft het pleisters plakken. Ondernemers willen terecht duidelijkheid over hun toekomst. Maar, van de taxiondernemers mag ook begrip worden gevraagd van de mobiliteitsuitdagingen in een volle stad. Je bent er ook te gast.

Hopelijk zetten in 2023 alle partijen de schouders onder een echte toekomstvisie voor de taxi. Het gesprek over die visie begint met een duidelijke positie van de taxi in het Amsterdamse mobiliteitsbeleid.

 

Walther Ploos van Amstel.

Lid van RvC Taxi Centrale Amsterdam

(op persoonlijke titel)

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW