Klopt het onderzoek naar stadslogistiek in de kleine gemeenten in Noord-Holland wel?

Pakketkluizen op strategische locaties en zones met alleen uitstootvrije bedrijfsvoertuigen versnellen de verduurzaming van goederenvervoer in gemeenten in Noord-Holland Noord. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland naar kansrijke maatregelen die de groei van stadslogistiek in goede banen kunnen leiden.

Het onderzoek keek naar instrumenten die een gemeente kan gebruiken om beleidsdoelen met betrekking tot leefbaarheid en verblijfsklimaat te halen. De instrumenten zijn gebaseerd op wetgeving en de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Maar, kloppen de uitkomsten van het onderzoek naar stadslogistiek in de kleine gemeenten in Noord-Holland wel?

Voor de aanpak van stadslogistieke projecten in gemeenten is een prima aanpak ontwikkeld: Sustainable Urban Logistics Plan (SULP). Helaas volgt het onderzoek deze aanpak niet. Het ontbreekt aan:

  • Een duidelijke beschrijving van de bestaande situatie voor de verschillende stadslogistieke segmenten. Elk segment vergt een andere aanpak. Pakketbezorging is anders dan bouwlogistiek en anders dan winkel- en horecabevoorrading. Generieke maatregelen werken niet.
  • Een gedegen analyse van de huidige problemen vanuit criteria als verkeersveiligheid, ruimtegebruik en verkeersveiligheid  en een onderzoek naar de huidige ervaringen van gebruikers.
  • Concrete doelen voor de toekomstige stadslogistiek. Wat de plannenmaker willen bereiken, en voor welke stakeholders, staat niet in het onderzoek. Waneer een maatregel ‘kansrijk’ is, en voor welke stakeholder, staat niet in het rapport.
  • Een risico-analyse van waterbedeffecten en ander ongewenst gedrag bij maatregelen.

 

Het advies over pakketkluizen voor bewoners is bijzonder. Het bestel- en vrachtverkeer naar woningen was namelijk geen onderdeel van het onderzoek. De conclusie dat pakketkluizen werken is overigens nog nergens aangetoond.

Het is te hopen dat de Noord-Hollandse gemeenten nog even goed nadenken voor ze deze maatregelen overnemen. Het rapport heeft een bijsluiter nodig. Met het onderzoek is in elk geval een aanzet gegeven tot verdere discussie. Ook voor de discussie of de gemeenten eigenlijk wel een probleem hebben met hun stadslogistiek. Dat is leerzaam voor veel andere gemeenten.

Met de vele lokale plannen voor autoluwe dorps- en stadskernen, meer verkeersveiligheid voor fietsers, het terugdringen van bezorgoverlast en minder zwaar verkeer is het goed dat ook kleinere gemeenten nadenken over wat ze kunnen doen om slimme en schone stadslogistiek te stimuleren.

Het rapport is overigens prima studiemateriaal voor mijn studenten: wat vind je sterk aan het rapport en waar vind je dat het rapport beter kan? En geef de gemeenten een goed advies voor de volgende stappen.

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW