Laden en lossen kan echt met minder problemen en overlast

Bewoners klagen over overlast door ladende en lossende bestelauto’s, schreven Martijn Altenburg en Walther Ploos van Amstel in Parool. De klachten zijn volgens hen te voorkomen.

Hinder

Het probleem speelt op meer plekken in de stad. De afgelopen jaren zijn er onderzoeken gedaan naar laden en lossen in winkelstraten in Amsterdam door verkeersexperts van Dufec, Trajan en Het Verkeershuis. Wat zijn hun conclusies?

Op sommige locaties zijn geen laad- en losplekken. Hier zie je dat 74 procent van de afleveringen op de rijbaan plaatsvindt en 24 procent op de stoep, met veel hinder voor voetgangers, fietsers en auto’s.

Slechts 30 procent van de afleveringen vindt plaats zonder dat het overlast veroorzaakt voor andere weggebruikers. Als je op een willekeurig moment een van de straten zou inrijden op de dag van de metingen, dan was de kans 53 procent dat er geladen en gelost werd op de rijbaan.

Bouwbusjes

Op plekken waar wel laad- en losplekken zijn, is het niet altijd beter. Ook hier vindt nog steeds 40 tot 50 procent van het laden en lossen plaats op de rijbaan, stoep of fietspad. Een mogelijke verklaring is dat laad- en losplekken oneigenlijk gebruikt worden, bijvoorbeeld door personenvoertuigen, taxi’s of bouwbusjes van aannemers die in de buurt werken.

In andere straten met laad- en losplekken zien we dat deze weinig worden gebruikt. Sommige plekken zijn maar 5 procent van de tijd bezet. De laad- en losplek zit vaak niet op de juiste locatie in de straat.

Zo is de laad- en losplek bij de Albert Cuypstraat te ver van de opslag voor de markt. Een andere verklaring is de gemakzucht van chauffeurs die niet wat verder willen lopen voor het leveren van de goederen en simpelweg op de rijbaan voor de deur stilstaan. De kans op een bekeuring is minimaal.

Het strooien met ontheffingen helpt ook niet echt. In 2022 werden bijna achttienduizend van dergelijke ontheffingen verleend…

Zonder transport staat alles stil. Transport zorgt voor de verse vis bij de lunch en de nieuwste titels bij de boekhandel. Maar de vraag is of het echt met zoveel voertuigen moet. Veruit de meeste vrachtvoertuigen komen maar met een enkele zending.

Het kan zeker met de helft van het huidige aantal voertuigen door samen te werken en leveringen te bundelen. Ook zijn er kansen voor de inzet van vrachtfietsen en lichte elektrische voertuigen. Minder en kleinere voertuigen betekenen minder problemen bij laden en lossen.

Nadenken over inrichting en handhaving

Er moeten vervolgens voldoende laad- en losplekken zijn, op de juiste plek in de straat. Ten slotte is er een mismatch tussen vraag en aanbod. Chauffeurs kunnen laad- en losplekken niet altijd vinden of de plekken zijn bezet door voertuigen die daar niet horen te staan.

De Hogeschool van Amsterdam denkt mee over de inzet van slimme ‘intelligent access‘ om dit op te lossen. Een app constateert of een laad- en losplek bezet is of leeg en wijst die vervolgens toe aan de chauffeur. Een volgende stap is digitale handhaving (ook op ontheffingen). Het Amsterdamse bedrijf Coding The Curb biedt mooie oplossingen die goed aansluiten bij bestaande boordcomputers en de gemeentelijke systemen voor handhaving.

Maar, het oplossen van het probleem begint met vooraf goed na te denken over de ruimte die het stadslogistieke verkeer nodig heeft.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW