Waarom vlot het nog niet zo met het vinden van huurders voor CTPark Amsterdam?

De cityhub in het Amsterdamse Westelijk Havengebied wacht nog op huurders. Eigenaar CTP vertrouwt op de emissievrije en autoluwe ambities van de gemeente. ‘Hoe strenger ze zijn met milieu, hoe beter voor het project‘, zegt CTP in FD.

De hub van CTP is al sinds maart dit jaar klaar voor gebruik. Maar het vlot nog niet zo met het vinden van huurders voor het duurzame distributiecentrum in de Amsterdamse haven. CTPark richt zich op de bouw, horeca en e-commerce die een stadshub willen gebruiken als opslag- en distributiepunt voor milieuvriendelijke levering van materiaal en mensen naar de stad. Directeur Ronald Dasbach zegt in FD alle tijd te hebben en die tijd ook te nemen. Er zijn volgens hem gesprekken met vijftien potentiële huurders. Alleen de bouwhub van VolkerWessels huurt nu ruimte.

Mooie ambities van CTP

Grote steden worden overspoeld door haastige flitsbezorgers en bestelbussen, en dat zorgt voor een verstikking van de stad. Het aantal verkeersbewegingen moet omlaag. Met name het ruimtegebruik speelt daarbij een rol. We willen allemaal in een autoluwe omgeving wonen. Zelfs ondernemers willen een autoluwe binnenstad. En daarvoor hebben we heel veel minder verkeer nodig. In een stad als Amsterdam is één op de vijf voertuigen voor die stadslogistiek.

Verkeersveiligheid wordt steeds belangrijker. Voertuigen in de stadslogistiek zijn vaker betrokken bij ongevallen. En ten slotte wordt het als bedrijf in de binnenstad steeds duurder om bevoorraad te worden. Het is ruim twee keer duurder geworden in tien jaar tijd. De reden? Veel te veel bedrijven rijden in hun eentje met hun eigen voertuig de stad in. Er is niets beter voor de stadslogistiek dan met veel minder voertuigen veel meer vracht te vervoeren.

CTPark Amsterdam is een ambitieus en visionair initiatief dat inspeelt op de noodzaak om de stadslogistiek te verbeteren. De toekomst van stadslogistiek is in samen bundelen, samen delen van capaciteiten, van vervoersmiddelen, en zeker van energie en data en samen innoveren om de klant steeds beter van dienst te zijn. Netcongestie bij zero emissie stadslogistiek los je alleen op samen met je ‘buren’.

Bedrijven vinden het een lastig verhaal: samenwerken

‘Het verhaal is soms lastig uit te leggen aan de huurder. We gaan voor partijen die met ons efficiënter en duurzamer willen werken, minder energie gebruiken en minder CO₂ willen uitstoten’, zegt Dasbach in FD.

Samenwerken met andere bedrijven op een grote cityhub stelt eisen aan de operaties die je er uitvoert (veiligheid, zit je elkaar niet in de weg, geurtjes), beveiliging, goede en veilige datanetwerken en een huishoudelijk reglement. De ruimte op cityhubs is schaars en je wilt conflicten voorkomen. Wie wil je graag als buren hebben en wie juist niet? Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat is een eerste struikelblok.

Veel bedrijven kiezen helaas liever voor een eigen lokatie waar ze zelf zitten. Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Consultants Industrial & Logistics Bauwe Wouters en Femke van Amelsvoort van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zien dat door de kloof tussen beleidsmakers en gebruikers, maar ook tussen gebruikers onderling, een concrete verandering nog lang op zich zal laten wachten.

Naast het feit dat de gebruiker nog niet bezig is met zich voorbereiden om emissievrije routes te stad in, blijkt uit de praktijk dat gemeentes en provincies prioriteit geven aan het verlenen van vergunningen voor woningen. De vraag is of er vervolgens is gedacht aan het bevoorraden van deze woonwijken met bijbehorende faciliteiten. Tot slot blijkt dat vergunningen voor functiemenging in stadshubs lastig op te zetten zijn, alsdus Cushman & Wakefield.

Volgens Cushman & Wakefield lijkt er sprake te zijn van een mismatch tussen het verkondigde beleid van gemeentes en provincies enerzijds en het gedrag van gebruikers anderzijds die nog steeds de voorkeur geven aan het gebruik van single user cityhubs. Maar ook tussen deze gebruikers onderling. Het voorkeur geven aan een eigen gebouw en één marktsegment, zoals retail, horeca, bouw en facilitaire producten creëert afstand tussen gebruikers en bemoeilijkt een oplossing.

CTPark is groot en dat past niet iedere huurders

Een van de unieke punten van CTPark is de ligging aan het water voor de aanvoer van producten en ook voor leveringen de stad in. De grootste duurzaamheidswinst haal je met slimmer vervoer naar de stad toe. Bundeling die stad in is leuk, maar levert weinig CO2 besparing op. Wel minder voertuigen.

CTPark is geschikt voor grote stromen die veel ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld food (voor de horeca), dranken, bouwmaterialen, grote fashionstromen (denk ook aan online leveringen) en de leveringen van meubels en witgoed, maar ook grote dark kitchens. Dat zijn partijen voor wie de kosten van huisvesting (de huurprijs per m2) belangrijk zijn.

Andere partijen hebben simpelweg minder ruimte nodig. CTPark begin bij 5.000 m2. Dat is voor veel bedrijven veel. Dan heb je inderdaad tijd nodig om huurders te vinden die bij de keuze van hun cityhub voor langere termijn de juiste keuze willen maken.

Wachten op beleid

Bij de ontwikkeling van een cityhub ga je er eigenlijk vanuit dat de stad op slot gaat voor dieselvoertuigen en dat je verplicht bent om te bundelen. Amsterdam wil autoluw worden, maar dat gaat tergend langzaam. Het bedrijfsleven weet nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Ondernemers moeten tijdig hun logistieke netwerk aanpassen bijvoorbeeld met stadshubs en microhubs op locaties waar voldoende laadmogelijkheden zijn.

Het is wachten wat de nieuwe Amsterdamse agenda ‘Stedelijke logistiek’ hier gaat brengen en welke visie de wethouder heeft op de toekomst van stadslogistiek in Amsterdam. Die had er al lang moeten zijn. Ook zijn de Amsterdamse zero emissie zones nog steeds niet vastgesteld en weten we niet hoe in de toekomst de gemeente omgaat met gewichtsbeperkingen.

Het bedrijfsleven wacht terecht nog even af of de stad echt op slot gaat… en vooral wanneer, hoe en waar. Voorlopig wordt stadslogistiek nauwelijks een strobreed in de weg gelegd; dan ontbreekt natuurlijk de noodzaak om het anders te regelen.

Bedrijven moeten nog leren dat ze bij het vestigen van een ‘last mile’ cityhub verder kijken dan de huurpijs van de vierkante meters. Het gaat om met wie je samen, in de toekomst, het beste de klanten in de stad kan bedienen. Samen kun je uiteindelijk meer klanten bedienen, nieuwe business binnen halen en misschien wel kosten besparen. Daar biedt CTPark Amsterdam alle kansen voor.

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW